• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

Jp01ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນຕົ້ນຂັ້ນ ມ.1, ມ.2 ແລະ ມ.3 (CACIM) ເພື່ຶອປຶກສາຫາລື ປັບປຸງຄືນໃຫ້ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງອື່ນໆ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາເປັນສະບັບສົມບູນ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

Meting15Dec21ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ເອກະສານ ແນະນຳເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ແລະ ຄູ່ມືການສອນອອນລາຍ ນຳໃຊ້ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ໃນຮູບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ສີສຸກ ວົງວີຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກບັນດາກົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 100 ກວ່າທ່ານ.