• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

oct1ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫຼື ສສກ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ແພລັດຟອມ ທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນສຳຄັນ ໃນການຮຽນການສອນ ແບບດິຈີຕອນ “ຄັງປັນຍາລາວ” ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງເປັນແພລັດຟອມ ການຮຽນການສອນແບບດິຈີຕອນ ທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ໂດຍຮ່ວມມື ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ໃນການຮຽນການສອນ ແບບທາງໄກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ ໃນໄລຍະການເເຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ກໍລະນີສຸກເສີນອື່ນໆ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 923/ສສກ ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021. ເລື່ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ໄລຍະແຕ່ວັນທີ 16-30ກັນຍາ 2021 ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ກົດອ່ານເພີ່ມຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງແຈ້ງການ