• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

JP001ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຫຼື ສວສ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູພາສາເກົາຫຼີ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຂັ້ນ ມ.1 (CACIM) ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການ ນໍາໄປທົນລອງສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 3 ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງພາສາເກົາຫຼີ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສວສ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ສວສ ແລະ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຈອນ ເຮຢອນ (Ms. JUN Hye-yun) ເລຂາໂທ, ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ສຈ.ດຣ ດົງໂຮ ປາກ (Prof. Dr. Dongho Park) ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາເກົາຫຼີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຄິຢ໋ອງຮີ (Kyunghee University) ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ, ພ້ອມດ້ວຍຮອງອໍານວຍການ ສວສ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນ-ຮອງອໍານວຍການສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ຈະເລີນສັກ ຄຳສັກປະສິດ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສວສ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂະ​ແໜງ​ພາ​ສາ​ຝ​ຣັ່ງ ແລະ ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະເໜີສະພາບລວມໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ມ.1, ຊຶ່ງການພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່​ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນຂັ້ນ ມ.1 ສົກຮຽນ 2019-2020 ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່​ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.1; ການຮຽນການສອນພາສາເກົາຫຼີສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່​ມືຄູຂັ້ນ ມ.1 ໄດ້ນຳໄປທົດລອງສອນເລີ່ມ​ແຕ່ ສົກ​ຮຽນ 2020 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່​ມືຄູຂັ້ນ ມ.1 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການທີມງານຜູ້ຂຽນ ແລະ ກວດຜ່ານຫົວຂໍ້, ເນື້ອໃນຕ່າງໆ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກວດຜ່ານຂັ້ນວິຊາການນັກຂຽນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນ ສວສ, ດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງຄືນຄໍາຄິດເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຂັ້ນຕ່າງໆ, ໄດ້ນຳໄປທົດລອງ, ລົງຕິດຕາມ, ນຳມາປັບປຸງຄືນ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021, ການທົດລອງສອນຢູ່​ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ລົງຕິດຕາມຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບຄູສອນພາຍຫຼັງທີ່​ສອນແລ້ວໃນແຕ່​ລະຄັ້ງ; ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໂຄງການນທົດລອງສອນພາສາເກົາຫຼີ ລວມມີ 3 ໂຮງຮຽນ ຄື: ມສ ວຽງຈັນ, ມສ ພັນໝັ້ນ, ມສ ຕານມີໄຊ, ຄູທີ່​ສອນພາສາເກົາຫຼີຢູ່​ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທັງ 3 ແຫ່ງເປັນຄູສອນທີ່ໄດ້ຈາກການຄັດເລືອກສະໝັກເຂັ້າມາເປັນຄູສອນໃນໂຄງການ, ຊຶ່ງເປັນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບພາສາເກົາຫຼີຈາກພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ (ມຊ).

ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.1 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ, ຄະນະອັກສອນສາດ (ມຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ. ນອກຈາກນີ້, ຄະນະທີມງານຜູ້ຂຽນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.1 ຈາກພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ສະເໜີຜ່ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຮູບແບບປຶ້ມ ແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ມ.1 ຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ໃນຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.1 ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ຮູບພາບປະກອບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງອື່ນໆ ເພື່ອສັງລວມຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆຈາກກອງປະຊຸມ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຕົກລົງເປັນເອກະພາບຮັບຮອງຕົ້ນສະບັບຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ມ.1 ຢ່າງເປັນທາງການ.

ໂດຍ ແສງດາວວີ

JP003

 

JP002