• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

R meeting online1ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ເພື່ອຮັບຟັງການ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ພາສາລາວ ແລະ ການຂຽນເອກະສານທາງການ ຜ່ານລະບົບອອນໄລ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂອງທ່ານ ປອ. ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຮສ.ປອ ອານຸລົມ ວິໄລພອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາການສຶກສາ, ມີບັນດາຄະນະອຳນວຍການ ສວສ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ. ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ກ່າວໃຫ້ຮຸ້ເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ ສວສ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ການຂຽນເອກະສານ ທັງເປັນການແລກປ່ຽນເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ, ໜ້າວຽກຂອງຕົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່ານໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຍັງມີບາງຈຸດບາງດ້ານທີ່ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ເພາະວຽກງານຕ່າງໆແມ່ນນໍາໃຊ້ພາສາລາວ ເຊັ່ນວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ, ການຂຽນຂ່າວ, ຂຽນບົດຄວາມ, ຂຽນໜັງສືຕ່າງໆ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ສໍາລັບການຂຽນເອກະສານ ແລະ ໜັງສືທາງການກໍມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ເຖິງໂຄງຮ່າງ, ເນື້ອໃນ, ຈຸປະສົງຂອງເອກະສານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໜັງສືສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດລາຍງານເປັນຕົ້ນ.
ໂດຍ: ບຸນທະວີ
R meet1221