• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

oct1ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫຼື ສສກ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ແພລັດຟອມ ທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນສຳຄັນ ໃນການຮຽນການສອນ ແບບດິຈີຕອນ “ຄັງປັນຍາລາວ” ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງເປັນແພລັດຟອມ ການຮຽນການສອນແບບດິຈີຕອນ ທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ໂດຍຮ່ວມມື ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ໃນການຮຽນການສອນ ແບບທາງໄກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ ໃນໄລຍະການເເຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ກໍລະນີສຸກເສີນອື່ນໆ.

ພິທີເປີດນຳໃຊ້ແພລັດຟອມ ທີ່ເປັນຖານການຮຽນການສອນ ແບບດິຈີຕອນ “ຄັງປັນຍາລາວ”  ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີທ່ານ ປອ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາກຊີອູລີໂອເນເຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຣອບ ເຈນກິນສ໌ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສຶກສາຂອງອົງການຢູນິເຊັບ, ທ່ານ ລາຣີ ນຽວຊັນ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນພາກພື້ນ ຂອງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບອາຊີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາ/ຫ້ອງການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍ.
           ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງ ຕໍ່ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ແລະ  ອົງການຢູນິເຊັບ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາ ຄັງປັນຍາລາວ, ຊຶ່ງປະກອບມີສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລໍ້າຄ່າສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ. ຄັງປັນຍາລາວ ປະກອບມີສື່ການຮຽນການສອນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1 ເຖິງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພ້ອມທັງບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເເລະ ຄວາມປອດໄພທາງອອນລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ຄັງປັນຍາລາວ ຍັງປະກອບມີສື່ການຮຽນສາກົນທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊັ່ນ: Aide et Action, DFATແລະ BEQUAL ຂອງອົດສະຕຣາລີ, ອົງການ ChildFund, ອົງການ Humanity & Inclusion, ອົງການ JICA, ອົງການຣູມທູຣີດ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ອົງການ UNESCO, ອົງການ UNFPA, ອົງການ USAID, ອົງການ WFP ແລະ ທະນາຄານໂລກອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄັງປັນຍາລາວ ຍັງປະກອບມີສື່ການຮຽນສາກົນໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ ທີ່ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ແພລັດຟອມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 23 ປະເພດຂອງແບບຮຽນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 4.400 ບົດຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
         ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາກຊີອູລີໂອເນເຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ, ສະຫະພາບເອີຣົບພູມໃຈທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ການສ້າງຄັງປັນຍາລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າແພລັດຟອມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນແບບທາງໄກໃນໄລຍະການເເຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄັງປັນຍາລາວ ຍັງຈະເປັນ ປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນ ໃນອະນາຄົດ ເເລະ ຮອງຮັບເຫດການສຸກເສີນອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກຮຽນໄດ້ສືບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ”.
        ທ່ານ ນາງ ອາລິສ ເອົ່າໄບ້ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການສຶກສາຂອງເດັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ທັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄັງປັນຍາລາວ ຈະເປັນອຸປະກອນອັນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາໃນໄລຍະເວລາອັນທ້າທາຍນີ້ ຄັງປັນຍາລາວ ຍັງປະກອບ ດ້ວຍ ສື່ການສອນ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງບັນດາຄູອາຈານອີກດ້ວຍ ນັບແຕ່ຄູ່ມືຄູ ຈົນເຖິງຫຼັກສູດຕ່າງໆທາງອອນລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ກ່ຽວກັບວິທີການ ນໍາໃຊ້ແພລັດຟອມສໍາລັບການຮຽນແບບປະສົມ ແລະ ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ເເມ່ນໄດ້ດໍາເນີນສຳເລັດແລ້ວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເເລະ ຍັງຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ໃນແຂວງອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບຈະສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ດ້ວຍການສະໜອງແທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີອື່ນໆໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ.  
           ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິດໂຕ ກ່າວວ່າ: ”ຄັງປັນຍາລາວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອນຳໃຊ້ຂະບວນການຟື້ນຟູຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ຫັນປ່ຽນລະບົບໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບປົກກະຕິແບບໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຈິນຕະນາການຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການສຶກສາສໍາລັບເດັກ. ຄັງປັນຍາລາວ ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍການເປີດໂອກາດການຮຽນຮູ້ສໍາລັບນັກຮຽນລາວ ໃນສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານດິຈິຕອນໃນໝູ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານລາວ.”  
          ທ່ານ ລາຣີ ນຽວຊັນ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ ແພລັດຟອມ ທີ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນແບບປະສົມປະສານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທາງອອນລາຍ ຫຼື ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ, ບໍ່ວ່າຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ ຫຼື ໂທລະສັບ. ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນເເປງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເຖິງວ່າຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ສະເເດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ພະລັງຂອງຄູອາຈານລາວ ແລະ ການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກໂຮງຮຽນ ຄັງປັນຍາລາວ ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ 2021 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 30.000 ຄົນ, ຊຶ່ງຜູ້ໃຊ້ 1 ຄົນອາດຈະມີລູກ 2-3 ຄົນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
            ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຄັງປັນຍາລາວແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຈະເປັນແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວ ໃນຍຸດວິວັດທະນາການທາງດ້ານຈິດິຕອນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄັງປັນຍາລາວ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ-ເມືອງ-ສະຖານການສຶກສາ) ໄດ້ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ ເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ, ບັນດາຄູຮ່ວມພັດທະນາສືບຕໍ່ໃຫ້ການພັດທະນາເນື້ອໃນ, ຮູບແບບ ແລະ ນຳໃຊ້ຄັງປັນຍາລາວ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ທີ່ຕົນໃຫ້ ການສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບແບບຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ອົງການອຸຍນີເຊັບ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ອົງການຢູເອັດເອໄອດີ, ທະນາຄານໂລກ, ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບ ແລະ ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ນຳເອົາບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົມທົບກັບນັກການສຶກສາລາວ ພັດທະນາຖານການຮຽນຮູ້ນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍ ສົງການ ພັນແພງດີ

oct2

oct3

oct4

oct6