• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ເຖິງ: ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ, ສຳນັກພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສູນ, ອະທິການມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ,  ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ເລື່ອງ: ການເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

LTC R3ຄະນະນຳສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະນຳບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມພົບປະສອງຝ່າຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການ ສຶກສາ ຄວາມຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການນຳໃຊ້ສັນຍານ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ແລະ ການປະກອບອຸປະກອນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ກັບ ສວສ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການ ຮຽນການສອນທາງໄກ, ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.